Image from iOS (9)

Delegoinnin artikkeli: Blogin kirjoittamisen delegointi

Tuntuuko, ettei blogin kirjoittamiseen löydy koskaan aikaa? Et ole yksin! Monella yrittäjällä ja asiantuntijatiimillä on paljon ideoita blogikirjoitusten aiheiksi, mutta aikaa ajatusten jäsentämiseen kokonaiseksi kirjoitukseksi ei tahdo kiireisistä päivistä löytyä.

Sisältömarkkinoinnin hyödyt

Yrityksen markkinoinnissa on hyvä hyödyntää monipuolisesti erilaisia keinoja. Sisältömarkkinointi on yksi tehokas tapa tuoda lisää liikennettä verkkosivuille ja esitellä omaa palveluaan tai tuotettaan laajemmin ja eri näkökulmista. Tehokkaiden ja mielenkiintoisten sisältöjen tuottaminen kuitenkin vie aikaa ja kiire voi jarruttaa yritysblogin perustamista tai aktivointia.

Sisällöntuotanto on aikaa vievä rutiini, joka tulisi saada rullaamaan tehokkaasti omalla painollaan. Blogikirjoitusten säännöllinen julkaisu kasvattaa ja sitouttaa sitä arvokasta lukijakuntaa, joka palaa sisältöjesi pariin aina uudelleen ja suosittelee niitä myös omalle verkostolleen.

Jos blogikirjoitusten tuottaminen ei vain sovi omaan kiireiseen aikatauluusi, se kannattaa delegoida osaavalle ja tehokkaalle työntekijälle.

Lue tästä vinkit, miten delegoit blogin kirjoittamisen vaihe vaiheelta:

Blogin kirjoittamisen delegointi

VAIHE 1: Aiheiden kartoitus ja ideointi

Sinulla on varmasti jo mielessä muutama blogikirjoituksen aihe. Aiheita kannattaa alkuun ideoida rohkeasti esimerkiksi parin tiimin asiantuntijan sekä sen työntekijän kanssa, jolle kirjoittaminen aiotaan delegoida. Aiheiden pohdinnassa voi hyödyntää brainstormaus-menetelmiä ja avainsana-analyysiä. Näin aiheideoita syntyy paljon, niitä voidaan jaotella erilaisiin kategorioihin ja listata varastoon. Jos myöhemmin tuntuu, että ideat alkavat huveta varastosta, voidaan pitää uusi ideointipalaveri.

Aiheita voi ammentaa esimerkiksi yrityksesi toiminnasta: blogissa voit esitellä esimerkiksi parhaita tapoja hyödyntää tuotettasi tai palveluasi, uusia ominaisuuksia ja erilaisia tilanteita, joissa palvelusi hyödyttää kohderyhmääsi. Lisäksi kannattaa huomioida toimialan ajankohtaiset aiheet: jos jokin puheenaihe nousee esimerkiksi media- tai somekeskustelun keskiöön, siitä kannattaa rohkeasti kirjoittaa oma blogikirjoitus.

Ideoidut aiheet on hyvä listata ja järjestää aikatauluksi. Tämä onnistuu esimerkiksi sisältökalenterin avulla. Tarkka aikataulu helpottaa rutiinin löytämistä sisällöntuotantoon.

 

VAIHE 2: Tekstin kirjoittaminen, tarkistus ja muutokset

Päättäkää yhdessä blogin kirjoittamisesta kopin ottavan työntekijän kanssa ensimmäisen blogikirjoituksen aihe ja aikataulu. On hyvä sopia kirjoittajan kanssa selkeä määräpäivä ensimmäiselle luonnokselle ja varata myös omasta kalenterista aikaa tekstin lukemiseen ja kommentointiin.

Kirjoitustyön tueksi voit linkittää työntekijälle taustamateriaaleja, uutisartikkeleita, kirjoituksia ja tietoa, joita haluat hänen hyödyntävän tai joihin toivot hänen kirjoituksessa viittaavan. Blogin kirjoittaminen onnistuu taitavalta tekijältä myös vaikka toimiala ei olisi hänelle ennestään tuttu ja tässä tilanteessa hän voi tutustua alaan esimerkiksi alan uutissivustojen, blogien ja muiden alan toimijoiden sometilien sisältöjen avulla.

Kun luonnos valmistuu, on sinun aika tarkistaa, että tyyli on sopiva, aihetta käsitelty riittävän syvällisesti ja faktat kohdallaan. Tee tarvittavat muokkauset ja anna kirjoittajalle palautetta. Voit lisätä tässä vaiheessa kirjoitukseen myös omia ajatuksiasi, joilla välität lukijalle asiantuntemustasi ja näkemyksiäsi.

Delegoi blogin kirjoittaminen

VAIHE 3: Kirjoituksen julkaisu

Ensimmäisen blogikirjoituksen kohdalla tehdään usein parikin luonnos- ja muutoskierrosta, joiden avulla teksti hiotaan juuri sopivaksi. Myöhemmin, kun tyyli vakiintuu ja delegointi rutinoituu, kirjoitusten työstämiseen kuluva aika lyhenee ja julkaisuvaihe tulee vastaan yhä nopeammalla tahdilla.

Ensimmäisen blogin julkaisun ollessa ajankohtainen on varmistettava, että blogia kirjoittavalla työntekijällä on pääsy blogialustalle ja muihin tarvittaviin työkaluihin, esimerkiksi mahdolliseen kuvapankkiin tai graafiseen ohjeistoon. Työntekijäsi voi valita kuvat ja kirjoituksen visuaalisen ilmeen ja hyväksyttää sen sinulla vielä ennen julkaisua.

 

VAIHE 4: Blogin markkinointi

Kun blogi on julkaistu, ei kannata luottaa siihen, että asiakkaasi ja yhteistyökumppanisi oma-aloitteisesti löytäisivät sen verkkosivuiltasi, vaan uutta kirjoitusta kannattaa markkinoida kaikissa sopivissa kanavissa. Hyviä kanavia voivat olla omat somekanavasi ja uutiskirjeet, joita lähetät asiakkaillesi. Markkinointikanavia on hyvä pohtia myös yhdessä työntekijäsi kanssa ja tarvittaessa delegoida myös somepäivitysten tekeminen ja uutiskirjeen lähetys hänelle.

Blogin markkinoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota myös hakukoneoptimointiin. Tässä voi auttaa jo kirjoitusten aiheita ideoidessa toteutettu avainsana-analyysi, jolla on saatu selville, millaisia avainsanoja kirjoitukseen kannattaa sisällyttää. Lisäksi koko verkkosivustolle voi blogin kirjoittamisen yhteydessä tehdä hakukoneoptimoinnin tarkistuksen ja poistaa tai muuttaa elementtejä, jotka mahdollisesti jarruttavat sivuston näkymistä hakutuloksissa.

Blogin kirjoittaminen tehostuu osaavan työntekijän käsissä

Sisällöntuotannosta muodostuu edellä mainittuja vaiheita seuraamalla nopeasti säännöllinen ja johdonmukainen rutiini, joka rullaa omalla painollaan. Säännöllisen sisällönjulkaisun myötä seuraajasi, asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi osaavat odottaa sinulta tasaisin väliajoin laadukasta sisältöä ja palaavat tutustumaan uusiin julkaisuihisi. Sisältökalenterin, ajoittaisen aiheiden ideoinnin ja taitavan työntekijän avulla rutiini muodostuu nopeasti ja pienen alkurutistuksen jälkeen sinun ei tarvitse enää itse panostaa aikaa ja vaivaa sisältöjen tuottamiseen.

Smoothly on erikoistunut suorittamaan yritysten tuki -ja rutiinitehtäviä tehokkaasti, ottaen huomioon yrityksenne tarpeet.
Aloita uutiskirjeiden delegointi helposti Smoothlyn palvelun avulla.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *